Artecó 1

Náter na vodno-vápennej báze pre interiérové použitie, ktorý môže byť použitý na vytvorenie špeciálnych starožitných efektov, typických pre renesančné talianske vidiecke rezidencie. Artecó 1 môže byť použité okrem stien na mnoho rôznych povrchoch ako napríklad na príklad drevo, železo, PVC a ľahké zliatiny po aplikovaní požadovaného prípravného podkladu.

Slovensko

© 2021 RPmal s.r.o