top of page

Klondike Ferro

Dekoratívny náter na vodnej báze vhodný pre interiérové použitie, ktorý elegantne reprodukuje efekt oxidujúceho železa. Materiál ma napodobniť nedokonale skorodovaný starý kovový povrch.

bottom of page