top of page

Klondike Light

Dekoratívny náter urečený pre interiérové použitie imitujúci vzhľad kovových povrchov. Materiál obsahuje kovové fragmenty, ktoré vytvárajú imitáciu kovaného kovového povrchu. Tento materiál je taktiež odolný voči vysokým teplotám a po aplikovaní špeciálnej povrchovej úpravy aj voči vode, čo umožňuje použiť tento materiál aj na miestach, ktoré sú vystavené vyšším teplotám ako napríklad krby a taktiež na miestach zo zvýšenou mierou vlhkosti.

bottom of page