Mavericks

Na vode založený materiál pre interiéry, charakteristický luminiscenčnými odrazmi a trojrozmernou farebnou štruktúrou evokujúcou pohyb morských vĺn. Vďaka svojím kryštalickým čiastočkám, je schopný vytvoriť unikátne prostredia.

Mavericks Foto Pag 03.jpg
Mavericks Foto Pag 06.jpg