Mavericks

Na vode založený materiál pre interiéry, charakteristický luminiscenčnými odrazmi a trojrozmernou farebnou štruktúrou evokujúcou pohyb morských vĺn. Vďaka svojím kryštalickým čiastočkám, je schopný vytvoriť unikátne prostredia.

Slovensko

© 2021 RPmal s.r.o